Cách tính thuế thu nhập cá nhân online theo quy định mới nhất

15/07/2021 19:52

Thuế thu nhập cá nhân là khoản bắt buộc phải nộp vào ngân sách nhà nước. Người lao động có thể tìm hiểu cách tính thuế thu nhập cá nhân online để nắm được số tiền mình phải nộp là bao nhiêu.

Quy định về mức thuế và giảm trừ gia cảnh gần đây có sự thay đổi. Người lao động cần cập nhật cách tính thuế thu nhập cá nhân mới nhất, đảm bảo quyền lợi của bản thân.

Ai phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Mọi công dân có thu nhập từ tiền lương, tiền công phát sinh trên lãnh thổ Việt Nam đều phải nộp thuế thu nhập cá nhân kể cả là người có quốc tịch Việt Nam hay nước ngoài. Theo đó, phân chia thành 2 đối tượng phải nộp thuế là cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú.

Cá nhân cư trú là đối tượng đáp ứng 1 trong 2 điều kiện sau:

 • Có mặt ở Việt Nam từ 183 ngày/ năm hoặc 12 tháng liên tục tính từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam.
 • Có nơi đăng ký thường trú hoặc hợp đồng thuê nhà dài hạn hoặc có nơi ở thường xuyên tại Việt Nam

Cá nhân cư trú thu nhập chịu thuế được tính cho cả khoản phát sinh trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam, bất kể nơi trả thu nhập ở đâu.

Cá nhân không cư trú là các đối tượng còn lại, không đáp ứng điều kiện để xếp vào loại cá nhân cư trú. Thu nhập chịu thuế là thu nhập phát sinh tại lãnh thổ Việt Nam, bất kể nơi trả và nhận thu nhập ở đâu.

Tham khảo thông tin về Grand Marina

Tính thuế thu nhập cá nhân online như thế nào là hiệu quả nhất? Mức giảm trừ gia cảnh mới nhất theo quy định hiện hành là bao nhiêu?

Làm sao để tính thuế thu nhập cá nhân online?

Các cách tính thuế thu nhập cá nhân online đều dựa trên cơ sở phương pháp tính thuế thu nhập cá nhân theo quy định của Luật thuế thu nhập cá nhân.

Tính thuế thu nhập cá nhân online cho đối tượng cá nhân cư trú

Cá nhân cư trú chia làm hai đối tượng nộp thuế là có hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên và trường hợp không có hợp đồng lao động hoặc có hợp đồng lao động nhưng là dưới 3 tháng.

Takara hoà bình đang là 1 dự án siêu hot trên thị trường bất động sản lúc này nó được nhiều nhà đâu tư nhắm bới độ hot và sự cạnh tranh của nó để biết thêm thông tin chi tiết về hãy truy cập vào dự án takara hoà bình 

Đối tượng có hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên

Tiền thuế TNCN phải nộp = Tổng thu nhập chịu thuế TNCN x Thuế suất

Thu nhập chịu thuế = Tổng thu nhập – Các khoản giảm trừ – Các khoản thu nhập được miễn thuế.

Các khoản giảm trừ thuế TNCN theo quy định mới nhất gồm có:

 • Giảm trừ cho bản thân: 11 triệu/ tháng
 • Giảm trừ cho người phụ thuộc: 4.4 triệu/ người/ tháng
 • Giảm trừ các khoản tiền đóng bảo hiểm, hưu trí
 • Giảm trừ khoản đóng góp cho từ thiện

Mức thuế suất được tính theo từng bậc, thu nhập càng cao, thuế suất càng cao, số tiền thuế phải nộp càng nhiều. Cụ thể như sau:

 • Bậc 1: Thu nhập chịu thuế đến 5 triệu/ tháng -> Thuế suất 5%
 • Bậc 2: Thu nhập chịu thuế trên 5 đến 10 triệu/ tháng -> Thuế suất 10%
 • Bậc 3: Thu nhập chịu thuế trên 10 đến 18 triệu/ tháng -> Thuế suất 15%
 • Bậc 4: Thu nhập chịu thuế trên 18 đến 32 triệu/ tháng -> Thuế suất 20%
 • Bậc 5: Thu nhập chịu thuế trên 32 đến 52 triệu/ tháng -> Thuế suất 25%
 • Bậc 6: Thu nhập chịu thuế trên 52 đến 80 triệu/ tháng -> Thuế suất 30%
 • Bậc 7: Thu nhập chịu thuế trên 80 triệu/ tháng -> Thuế suất 35%

Đối tượng có hợp đồng lao đồng dưới 3 tháng hoặc không có hợp đồng lao động

Công thức tính thuế với đối tượng này như sau:

Tiền thuế TNCN phải nộp = Tổng thu nhập tính thuế TNCN x Thuế suất 10%

Mức thuế 10% được áp dụng cho mỗi lần người lao động được chi trả từ 2 triệu đồng trở lên. Tức là nếu mỗi lần chi trả dưới 2 triệu thì không bị khấu trừ thuế.

Tính thuế TNCN online đối với cá nhân không cư trú

Tiền thuế TNCN phải nộp = Tổng thu nhập chịu thuế TNCN x Thuế suất 20%

Đối tượng cá nhân không cư trú không có mặt tại Việt Nam

Thu nhập chịu thuế = (Số ngày làm việc cho công việc tại Việt Nam/ Tổng số ngày làm việc trong năm) x Thu nhập toàn cầu x Thu nhập chịu thuế khác tại Việt Nam

Đối tượng cá nhân không cư trú có mặt tại Việt Nam

Thu nhập chịu thuế = (Số ngày có mặt ở Việt Nam/ 365 ngày) x Thu nhập toàn cầu x Thu nhập chịu thuế khác tại Việt Nam

Tính thuế thu nhập cá nhân online như thế nào là hiệu quả nhất? Mức giảm trừ gia cảnh mới nhất theo quy định hiện hành là bao nhiêu?

Miễn nộp thuế thu nhập cá nhân đối với các khoản thu nhập nào?

Trong công thức tính thuế thu nhập cá nhân online cho đối tượng cư trú sẽ có các khoản thu nhập được miễn thuế. Tức là các khoản thu nhập này không được cộng vào thu nhập tính thuế của cá nhân.

 • Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản: nhà ở, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất, nhà nước giao đất
 • Thu nhập từ tài sản được hưởng do thừa kế, các bất động sản quà tặng
 • Thu nhập từ tiền lãi tiền gửi ngân hàng, tiền lãi hợp đồng bảo hiểm nhân thọ
 • Thu nhập từ phụ cấp tiền ăn, điện thoại, trang phục, công tác phí, tiền tăng ca, tiền ca đêm, phụ cấp độc hại, phụ cấp ngành nghề theo quy định của pháp luật
 • Thu nhập từ tiền thưởng đi kèm do được nhà nước phong tặng danh hiệu thi đua.

Người lao động phần lớn đọc cách tính thuế thu nhập cá nhân online để biết thêm về khoản thu nhập của mình bị trừ các mục nào. Công tác tính thuế và nộp thuế cho người lao động hầu hết đều do đơn vị thuê lao động tiến hành kê khai và trích nộp thay nhân viên.

Đánh giá bài viết

Tin tức khác

Đăng ký tư vấn &
Liên hệ đặt mua dự án

08 9889 8688
Đăng ký nhận thông tin Đăng ký nhận bảng giá